Aile Sağlığı Merkezi

Duyurular

Aile Sağlığı Merkezi hakkında duyurular, mesai çalışma saatleri ve diğer haberler

Esnek Mesai

Yardım mı gerek? Ekran başlığının hemen üstünde yer alan başlık sekmesini kullanın.

Personel

Yardım mı gerek? Ekran başlığının hemen üstünde yer alan başlık sekmesini kullanın.

Aile Sağlığı Merkezi - Tanıtım Videosu

Aile Sağlığı Merkezi Aylık istatiksel Bakış

Aile sağlığı Merkezimizde Aylık yaptığımız çalışma oranları

15000
Kayıtlı Toplam Nüfus
290
Günlük Poliklinik Hizmeti
254
Aylık Gebe İzlem Takip
200
Bir Aylık Aşılama Oranı
Aile Merkezimiz Hakkında

Son haberler

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Birinci basamak sağlık hizmeti, sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, düşük maliyetle etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumudur. …

Aile Hekiminizi Erken Tanıyın

Aile hekimleri, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak vermekle …

Aile Sağlığı Çalışanı

Aile sağlığı çalışanları, aile hekimi ile birlikte ekip anlayışı içerisinde aile hekimliği hizmetlerini sunmak üzere, sözleşmeli çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru h(toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenleridir. …

Neden Aile Hekimliği?

Aile hekimi, kendi sorumluluğu altındaki bireyleri bir hastalık çerçevesinde değil, bütüncül bir yaklaşımla riskler, sağlık koşulları, psikososyal çevre ve mevcut diğer akut veya kronik sağlık sorunları ile birlikte bir bütün …