Akılcı Antibiyotik Kullanımı

Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Bununla birlikte gerek toplumda gerekse hastanede kazanılan enfeksiyon hastalıkları akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi …

Ramazanda Hemoroid Hastalığı.

Hemoroid pakeleri her insanda olması gereken normal anatomik yapılardır. Damar yumağı şeklinde insanlarda var olan hemoroid yastıkçıkları, anal kanalda üç kadranda bulunurlar. Zaman içerisinde hem ailesel yatkınlık hem de anal …